مشهد - بلوار شهید دستغیب (چهار راه خیام) - خیابان پیام - نبش پیام 12
051-37015222 051-37015223 info@nezammohandesi.ir
جهت استفاده از سامانه لطفا از مرورگر های فایر فاکس و یا گوگل کروم آپدیت شده استفاده نمایید .

سازمان نظام مهندسی ساختمان

سامانه ساجام

کلیه امور و فرآیند های سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی با دسترسی های مشخص شده برای هر کاربر ويژه پرسنل و دفاتر پیش خوان صورت می پذیرد

بیشتر

سازمان نظام مهندسی ساختمان

کارتابل مهندسین

کلیه اعضای حقیقی و حقوقی دارای کارتابل جهت ثبت کلیه در خواست ها و نامه نگاری ها و نیز اسناد بنای مهندسین در این بخش ثبت می گردد

بیشتر

سازمان نظام مهندسی ساختمان

سامانه برخط

نمایش مبتنی بر خط کسر ظرفیت مهندسین جهت شفاف سازی و اطلاع رسانی از ظرفیت و اطلاعات پروانه مهندسین

بیشتر

سازمان نظام مهندسی ساختمان

ثبت اثر انگشت مهندسین

ارسال مدارک مهندسین جهت ثبت اثر انگشت مهندسین در سامانه ساجام

بیشتر

ویژگی های سامانه ساجام

 • نظارت و دقت
  ثبت کسر ظرفیت اعضای حقیقی و حقوقی در سامانه ساجام در کلیه دفاتر پیش خوان مشهد و شهرستان و جلوگیری از تخلف و نظارت و کنترل اطلاعات مهندسین
 • تسریع در امور مهندسین
  ایجاد کارتابل مهندسین جهت ثبت کلیه در خواست ها و نامه های مهندسین و ثبت اسناد بنای های مهندسین و آرشیو سازی در ساجام از اطلاعات بنا های مهندسین
 • ثبت اثر انگشت مهندسین
  شناسایی و تعیین هویت مهندسین از طریق اثر انگشت جهت چاپ تعهد و جلوگیری از هر گونه تخلف
 • دسترسی سریع به اطلاعات
  ایجاد بستری جهت تسهیل دسترسی به اطلاعات هر بنا برای مهندسین و ثبت گزارشات و مستندات